CROSSBREEDING


Startpagina     Hoe kruisen?     Welke rassen?     Onze bedrijfsproef    Fokvee te koop    Website links

 


 

Website bezig met verhuizen naar-> www.crossbreeding.be

 

 

Het doel van deze website is om de melkveehouder een bredere en vernieuwende kijk te geven op het fokken van zijn toekomstige melkveestapel, gebaseerd op m'n persoonlijke bedrijfsfilosofie.

Op de site is heel wat info samengebundeld omtrent "crossbreeding". 'Crossbreeding' is de internationale benaming voor 'inkruisen', en betreft het voortplanten door rundveerassen met elkaar te paren. Deze fokmethode is vrij recent sterk in opmars. Maar is voor de meeste melkveehouders nog steeds een onbekend begrip.
Over deze fokstrategie is erg weinig bekend en er is tevens erg weinig objectieve informatie hierover te vinden.

Fokkerij is een heel complex gebeuren, elke boer dient zijn eigen mening te hebben over hoe je het meest winstgevende dier bekomt. Men mag zich echter niet laten (mis)leiden door mensen met eigen commerciële belangen en dan denk ik vooral aan ki-organisaties!

In zowat alle dierlijke (en plantaardige) sectoren werkt men met kruislingen, denk maar aan de hybriden bij varkens, kippen, schapen, zelfs maïs, enz.
Enkel in de rundveehouderij houdt men reeds jarenlang vast aan het fokken van een zuiver ras, en met succes! Alle rassen hebben elk op hun eigen manier inmiddels een grote vooruitgang geboekt op vlak van productie, met de Holstein als absolute koploper.
Die snelle vooruitgang had echter ook wat negatieve kantjes, bij de meeste rassen is men de gezondheidskenmerken wat uit het oog verloren, en vooral : zowat elk zuiver ras heeft op termijn te kampen met INTEELT problemen, en dat heeft een erg negatief effect op de algemene gezondheid van een dier.


 

HETEROSIS, is het omgekeerde van inteelt, het treedt op als 2 dieren gepaard worden die geen bloedverwantschap hebben. Hoe vreemder het bloed hoe groter het heterosis-effect.
Het resultaat is dat de nakomeling meer produceert dan het gemiddelde van de ouders. Dit dankzij het feit dat heterosis erg goed is voor alle kenmerken die iets met gezondheid te maken hebben.
Zoals: vruchtbaarheid, ziekteresistente, uierontsteking, vitaliteit, enz..

 

Uit een aantal onderzoeken blijkt dan ook dat kruislingen weinig moeten onderdoen voor productie en dat hierbij de gezondheid en langleefbaarheid van de dieren stukken beter is.

 

Kenmerk Holstein Montbéliarde X Holstein Scandinavisch roodbont X Holstein
Melk (kg) 9891 9202 9309
Kg vet 352 337 343
Kg eiwit 307 292 298
Overlevenden 1ste lactatie 83% 93% 90%
Interval kalven - opnieuw drachtig 156dgn 137dgn 142dgn
Tabel: Resultaten California-proef 1ste lactatie.
 
De tijd lijkt dan ook rijp om bij melkvee te starten met kruisen! Het is niet ondenkbaar dat binnen 20 jaar op enkele fanatiekelingen na, er 80% van de commerciële melkveebedrijven in Europa en Amerika zullen werken met kruislingen (crossbreds).
In bepaalde gebieden zoals Nw.zeeland waar het melkvee onder moeilijke omstandigheden en met een pover management moet kunnen functioneren wordt deze manier van fokken reeds een hele tijd toegepast.

 

Meer info: mail dieter_verhaeghe@hotmail.com

Laat uw vragen, opmerkingen of ervaringen achter in het gastenboek: http://crossbreeding.mygb.nl


View My Stats

crossbreeding crossbreeding crossbreeding crossbreeding cross breeding holstein swedish red brown swiss montbeliarde fleckvieh zweeds roodbont danish red deens roodbont melkvee melkkoe milkcow cattle cow milk inkruisen kruisen heterosis inteelt crossbreeding bull calf cow inkruisen inkruisen inkruisen melk dairy
 


c