Aqualei-heelwijze

een heelwijze tot in de kern

een heelwijze die werkt met de kracht van je gevoel.

 

De Aqualei-heelwijze is ontwikkeld door Ir. Bas van Woelderen van de stichting "Wholisme" .

 

 

Men maakt met deze methode gebruik van de mogelijkheden die het Aquariustijdperk biedt 

om te helen.

Deze mogelijkheden gaan veel verder dan die van het 'Vissentijdperk’. 

Daarom wordt het "heelwijze" genoemd.  

Bovendien werken ze veel sneller omdat we 

niet meer hoeven te blijven lijden om te leren !

 

 

Heel worden, komt van 'heilig worden' en wordt verwezenlijkt door een steeds dieper contact met 

de Bron. 

 

Wij kunnen in contact komen met onze Bron, 

met de Goddelijke Wereld door

contact te maken met onze Goddelijke Kern, 

met het Goddelijke stukje in ons dat zich in 

ons hart bevindt. 

Deze Goddelijke Kern staat in een constante verbinding en resoneert met de Goddelijke Wereld.  

 

Dit contact is voor alle mensen mogelijk 

omdat wij, sinds 17 maart 1995,

over 13 hoofdchakra's beschikken en 

daardoor kosmische mensen geworden zijn.

 

Meer informatie over de 13 chakra's en de daarbij behorende symbolen vind je eveneens 

op de volgende site :

 

www.soniabos.nl

 

 

Zie ook op deze website : 

de 13 dimensies 

van de 13 chakra's.

 

©

© Mauricio Alejo

 

Aqua = water = gevoelens

Lei- ley : de ley- of krachtlijnen van de aarde.

Aqualei zou je daarom kunnen vertalen als :

de kracht van je gevoelens.  

Tot deze "vertaling" kwam ik tijdens een cursus via uitwisseling met één van mijn cursisten.  

 

De cursus  

Dit is een cursus voor mensen die heel bewust de overgang willen maken van 

het Vissentijdperk, een tijdperk van leren door lijden,  

naar het Watermantijdperk van Licht, Liefde en Eenheid.

We zijn immers allen één, maar in die eenheid mogen we onszelf ontplooien waardoor we de kwaliteit van het leven voor ons allen kunnen verhogen.  

 

Want wat je voor jezelf doet, 

doe je voor het geheel !

 

Om optimaal te kunnen werken kan je deze cursus 

dan ook individueel doen.

Hierdoor kun je immers meteen werken 

aan de ervaringen die voor jou 

het meest ingrijpend waren of zijn in je leven.

 

Tijdens deze ééndagscursus, gevolgd door een evaluatie-morgen, -middag of -avond, 

leer je om zowel lichamelijke als psychische problemen van welke aard dan ook, te transformeren door ze op de eerste plaats te aanvaarden en een plaats te geven.

 

Het is hierbij van belang dat we het probleem, dat we willen oplossen benaderen in lijn met de

principes van het Aquariustijdperk, 

namelijk met Licht, Liefde en Eenheid. 

 

 

 

 

Als we de problemen in onszelf afwijzen, 

sturen we ze nog verder het donker in, 

waardoor het licht van onze Goddelijke Kern 

niet ontvangen kan worden. 

Door een probleem, een symptoom te zien als 

een manier waarop ons lichaam onze aandacht op iets vestigt, dat in het ongewisse is geraakt, 

is het veel eenvoudiger om het

probleem met liefde te benaderen.

 

Je leert hoe je jezelf in je kracht kan zetten door bepaalde energetische punten in je lichaam met elkaar en de aarde te verbinden. Daardoor ben je sterk genoeg om bewuster naar een probleem en vooral naar je gevoelens hierover te durven kijken.  Door het uitspreken van aangeleerde transformatiezinnen kan het probleem dan heel snel opgelost of opmerkelijk verminderd worden. Hierdoor maak je reeds tijdens de cursus heel veel ruimte voor nieuwe energie.

 

©

 

Na het volgen van de cursus, 

kan je altijd en overal transformeren, 

niet alleen voor jezelf 

maar ook voor je kinderen en/of voor degene die je daartoe zijn/haar toestemming geeft.  

Je kan hiermee zelfs overgeërfde patronen veranderen .  

Het helingsproces

Om zowel lichamelijke als psychische problemen van welke aard dan ook te helen wordt geleerd

contact te maken met jouw Goddelijke Kern enerzijds en het probleem anderzijds. 

 

Aan de Goddelijke Kern wordt vervolgens gevraagd het probleem te transformeren.

Een goed voorbeeld van transformeren ligt besloten in de vraag: 

"Waar blijft het donker, als het licht wordt ?" of 

"Wat gebeurt er met de duisternis als de dageraad opkomt ? "

 

Heling vindt dan ook letterlijk plaats door het licht van de Goddelijke Kern te laten schijnen over een probleem. Een probleem is een aspect van ons dat in het donker, in het ongewisse is geraakt.

 

©

 

 

Op afspraak   

Info

 

 

Hilda Cardinaels

Usui en Golden Age 

Reiki Master

email: hildacardinaels@euphonynet.be

 

Tel :089/865194

 

home

 

 

Door met behulp van je Goddelijke Kern,

 licht over een probleem te stralen, 

wordt op het hoogste niveau de les, 

die achter elk probleem verscholen zit, belicht. 

Transformeren leidt dan tot een versnelde ontwikkeling waarin het getransformeerde probleem wordt opgelost.

 

Als er niet direct een verbetering optreedt,

 dan betekent dit dat op lagere niveaus

nog het één en ander geleerd moet worden 

van het betreffende probleem. 

 

Indien gewenst, kunnen we ook  uitzoeken op welk niveau een bepaald probleem zich bevindt : op het persoonlijkheids-, het ziele- of het goddelijke niveau.

Eenmaal dit is vastgesteld wordt  jou geleerd 

met welke Universele symbolen  je kan mediteren.

 

De Aqualei-heelwijze blijkt in de praktijk eenvoudig, doeltreffend en diepgaand te werken. 

 

Transformeren werkt bevrijdend en geeft ons zo steeds meer ons eigen roer in handen. 

 

De Aqualei-heelwijze leidt dan ook tot een werkelijke zelfstandigheid en zelfverwezenlijking, 

waarbij je steeds dieper in contact kan komen 

met je eigen bron van wijsheid.

 

©