Het Grote Ontwaken op 12-12-2012 .

Aquariuszuivering

Werken met de 13 dimensies van de 13 chakra's 

tijdens 

Bevrijdende Meditaties voor de Kosmische Mens. 

 

Van Vissentijdperk naar Watermantijdperk. 

 

In deze gezegende tijd waarin onze ontwikkeling een enorme wending neemt, ervaren wij grote veranderingen  zowel in onszelf,  in ons persoonlijk leven als in alles wat er op de aarde gebeurt.  

 

Vele mensen stellen vast dat zij echt op zoek zijn naar antwoorden en zich af vragen wat het doel is van hun verblijf op aarde.  Zij zouden het fijn vinden wanneer er in henzelf veranderingen zouden plaatsvinden waardoor zij niet meer zouden moeten leven met angsten, eenzaamheid, pijn en klachten. Maar tegelijkertijd vragen zij zich af wat er gaande is met de wereld. Er is zoveel onrust, zoveel agressiviteit, zoveel onwetendheid onder de mensen dat zij zich afvragen waarom en waar dat allemaal toe leidt.  

Deze wens naar veranderingen hangt samen met de veranderde energie waarmee wij als mensen in verbinding staan.  Deze energie is de Aquariusenergie, die uit de kosmos komt en uitgestraald wordt op aarde.  Haar frequentie, haar trilling, is veel hoger dan die van de energie in het Vissentijdperk. Rondom de aarde is een magneetveld, een magnetisch netwerk dat eveneens door het Aquariusenergie wordt beÔnvloed..

©  

 

Sterrenkinderen

(c) Gea Hollestelle

 

De Kosmische Mens 

en de 13 dimensies van de 13 chakra's

Dank zij deze nieuwe energie mochten er in ons 6 nieuwe chakra's geopend worden waardoor wij als mens 13-voudig zijn geworden en van energetische mens evolueren naar de Kosmische Mens.

Door de hogere energiefrequentie van deze tijd en door de 6 nieuwe hoofdchakraís,  kunnen wij op een hoger bewustzijnsniveau functioneren.  

In het  Vissentijdperk hadden wij 7 hoofdchakraís, en daardoor een lager bewustzijn.  Nu heeft de mens 13 hoofdchakraís en 13 energielichamen.  

De energetische mens of aardemens uit het Vissentijdperk wordt daardoor nu de Kosmische Mens van het Aquariustijdperk.

 

De 13 energielichamen die onze Aura vormen, communiceren met elkaar en met ons fysieke lichaam via de 13 Aquariuschakraís.  De overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk houdt in dat wij een stap kunnen zetten van het niveau van de Zonnevlechtchakra, de ontwikkeling van het ego, in de richting van het niveau van het Hartchakra, de ontwikkeling van Liefde.

 

De mensen beginnen nu ook, een stap in zichzelf te maken, in plaats van alleen maar naar buiten gericht te zijn.  Zij worden zich steeds meer bewust van hun Goddelijke Kern, hun innerlijke leiding.

Want als  Kosmische Mens beschikken wij nu over 

13 chakra's waardoor we het vermogen hebben verworven om terug contact te maken met onze eigen goddelijke scheppingskracht en  we mogen deze gaan gebruiken om onze  kosmische opdracht nog beter te kunnen vervullen. 

Door het werken met Transformatie, Transmutatie en Creatie mogen wij ons bevrijden van zeer oude, primitieve en daardoor niet meer bij ons passende energieŽn evenals van pijnen en wonden die behoren tot onze voorouders waardoor heel veel oud karma mag opgelost worden.  Dit gebeurt tijdens bevrijdende meditaties waarin we werken met de Universele symbolen die bij elk chakra horen.

 

 

 

Deze bevrijdende meditaties zijn ontstaan door het werken met de Aquariusmystiek zoals ze door Sonia Bos is doorgegeven, met de Aqualei-heelwijze van Bas van Woelderen en de kinesiologische testen en spirituele begeleiding van Margareth Schiffer. 

In samenwerking met Margareth Schiffer mochten wij vanaf 13 februari 2006 voor elk van de 13 chakra's nog een hele reeks nieuwe universele symbolen ontvangen zodat we nu met 13 dimensies van elk chakra kunnen werken.

 

De Engel met de Gouden Harp

We mogen bij dit werk ook steeds de energieŽn van de Engelen en de Verheven Meesters verwelkomen.

Hierdoor is het werken met deze bevrijdende meditaties een ware uitbreiding van ons helend vermogen.

Ook je Innerlijk Kind, je Hoger Zelf en je Ziele-engel zorgen ervoor dat de informatie die voor jou op dat moment belangrijk is, wordt doorgegeven.

De Zielekelken

 

In deze prachtige tijd waarin wij nu leven, mogen wij eindelijk alle wonden in onze aura zuiveren en  helen. 

 

We mogen en kunnen nu immers teruggaan tot het kernprobleem.

Dit heeft te maken met de allereerste incarnatie toen we in de stof kwamen.

We beschikten toen over 4 (5) goddelijke kwaliteiten, namelijk:

 

Goddelijke geloofskracht versus ongeloof

Goddelijke moed versus lafheid

Goddelijke Macht versus onmacht

Goddelijke handelingssterkte versus geen daadkracht hebben

De vijfde kwaliteit hoort bij de eerste maar moet apart genoemd worden en is: Goddelijke Toorn versus aardse toorn (boosheid, agressie enz)

 

Uit deze 5 goddelijke kwaliteiten is langzamerhand, door de verdichting d.i. het steeds dieper in de materie gaan,

steeds meer ongeloof, lafheid, onmacht, geen daadkracht en aardse toorn ontstaan.

 

 

Heaven of Angels.

Dit had tot gevolg dat de goddelijke kelk die bij de allereerste incarnatie in je hart werd geplaatst om je verbinding met de bron te handhaven, volliep en afgedekt moest worden om te voorkomen dat ze zou barsten. 

Je kreeg hiervoor 2 nieuwe kelken in de plaats.

Dit gebeurde telkens opnieuw, wanneer de kelken vol waren, door alle pijn, teleurstellingen, illusies, wonden en de afgescheiden zielsdeeltjes.

Want bepaalde zieleaspecten (je zielekinderen) hebben zich namelijk afgescheiden omdat de pijn niet meer te dragen viel.  De zielekelken liepen hierdoor vol en zijn met de stukjes afgescheiden ziel opgeslagen in je energievelden of je energetische systeem. Deze informatie is nu vrijgekomen en we mogen hiermee werken.  

Jouw onbewuste weet dat deze informatie er is en wil geheeld worden.

 

Je zal vanuit je ziel aanvoelen wanneer de tijd rijp is om hiermee aan de slag te gaan.

 

 Hierdoor kunnen de afgescheiden zielekinderen terug in de eenheid van jouw grote ziel gebracht worden waardoor je terug kan beschikken over deze zielekwaliteiten

 

Deze informatie werd geÔnspireerd door het boek:

"De poort naar de gouden tijd"  Saint Germain 

 

Enkele voorbeelden van Bevrijdende Meditaties:

1. De basiszuivering voor het werken aan  incarnatieballast en het transformeren van verdwaalde zielen of andere belastende energieŽn.

2. Helingsmeditatie ter bescherming van aanhechting, met transmuteren van het virus van karma en het virus van sterven.

3.Transformeren van de negatieve gids

4.Transformeren van de saboteur.

5 Het transmuteren van weerhaken: blokkerende energieŽn door agressie van anderen.

6.Helingsmeditatie m.b.t. het gehoorzamen aan de kosmische en universele wetten.

7.Het zuiveren van de Goddelijke verbinding.

8.Creatie: houden van mezelf en van het leven

9.Het oertrauma m.b.t. het oorspronkelijke probleem: dit kan gaan tot op conceptie-eicel of zaadcel.

10.Een volmaakte cel in de Eenheid

11.Transformeren van de illusie van onmacht.

12.Bevrijden van oeroude wrok. (pijn van de vader/dochter, moeder/zoon)

Deze prachtige en liefdevolle meidtaties zijn ondertussen al heel vaak geaard in het collectief waardoor heel veel mensen voelen dat ze nu dieper kunnen gaan om hun problemen op te lossen. Wanneer je de impuls, de roep van je zielekinderen, voelt om aan de eenheid in jezelf te werken, kan je graag een  afspraak maken..

Tijdens een individuele sessie wordt dan getest met welke thema's er voor jou mag gewerkt worden.   

 

Omhulling.

(c) Hilda Cardinaels

 

 

Op de site van Sonia Bos vind je de 39 universele basissymbolen waarmee wij met behulp van de Universele Christusenergie 

mogen transformeren, transmuteren en creeŽren.  www.soniabos.nl

 

 

Op de site van Patricia Catteeuw  kan je o.a. lezen hoe ook kinderen met de scheppingskracht kunnen werken. www.patriciacatteeuw.be

 

 

Op de site van Gea Hollestelle, de tekenares van de mooie symbolen, vind je ook heel wat uitleg over de diepere betekenis van deze symbolen.

http://www.gajael.nl

 

 

Op de site van Margareth Schiffer vind je nog meer uitleg over deze werkwijzen. 

www.aquachima.de

 

 

Ook de site van Hugo van Verdegem is zeer inspirerend.  

http://www.warezelf.be:80/

 

 

Hilda Cardinaels

Usui en Golden Age 

Reiki Master

 

email: hildacardinaels@euphonynet.be

Tel :089/865194

home